salon app image

J&K kundeklubb

Informasjon

Ved å melde deg inn i J&K Kundeklubb/Fordelsprogram får du 3% bonus på alle behandlinger og varekjøp. Bonuspoengene kan benyttes ved kjøp av valgfrie produkter.

Som medlem mottar du påminnelse om nye timer, samt info om bonussaldo, tilbud og kampanjer.

Du får 50 bonus poeng i velkomstgave når du melder deg inn.

Velkommen til J&K Fordelsprogram!

Medlemsvilkår J&K Kundeklubb/Fordelsprogram

Sist endret: 29 oktober 2020

1. Medlemsavtalen

Når du blir medlem aksepterer du samtykkevilkårene og disse medlemsvilkårene. I personvernerklæringen kan du lese mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Medlemskap kan kun inngås for privatpersoner over 16 år.

 2. Min side

Du finner dine registrerte personopplysninger og dine samtykker til kommunikasjon, samt din kjøpshistorikk og oversikt over bonuspoeng-transaksjoner, når du er logget inn i timebestilling løsningen på vår hjemmeside eller i appen Fixit Timebestilling. Bonuspoeng godskrives din “profil” med det samme du betaler for varer eller tjenester i en av salongene.

3. Opptjening av bonuspoeng

Som medlem i J&K fordelsprogram får du 3 % bonuspoeng ved kjøp av varer og tjenester i alle J&K sine avdelinger. Ett poeng tilsvarer 1 krone. Vi forbeholder oss retten til å ikke la medlemmet opptjene bonuspoeng på enkelte behandlinger eller varer og det opparbeides ikke bonuspoeng på varer eller tjenester til redusert pris.

4. Bruk av bonuspoeng

Dine bonuspoeng kan benyttes til kjøp av varer hos J&K. Bonuspoeng kan ikke benyttes til delbetaling av produkter, du må ha tilstrekkelig antall poeng til å kunne betale varen i sin helhet på kjøpstidspunktet.

5. Gyldighetstid

Opptjente bonuspoeng må benyttes innen 24 måneder fra datoen poengene ble godskrevet “din profil”.

6. Oppsigelse av medlemskap

Du kan si opp ditt medlemskap ved å klikke på knappen “Utmelding” når du er logget inn på din “profil”  i timebestilling løsningen på vår hjemmeside eller i appen Fixit Timebestilling. Ved utmelding vil opptjening av nye bonuspoeng opphøre umiddelbart.

Ved brudd på J&K sine medlemsvilkår, misbruk eller annet mislighold, forbeholder J&K seg retten til å si opp ditt medlemskap med øyeblikkelig virkning.

Ved endring i medlemsvilkårene som krever ditt samtykke, og der medlemmet ikke ønsker å gi slikt samtykke, forbeholder J&K seg retten til å si opp avtalen uten forutgående varsel. Dette gjelder også dersom J&K beslutter å avvikle J&K fordelsprogram.

7. Endring av kontaktopplysninger

Medlemmet plikter å melde endring av navn, telefonnummer, e-postadresse og andre opplysninger som er gitt til J&K, så snart som mulig når slike endringer skjer.

8. Reklamasjon

Ved eventuell reklamasjon på registrerte bonuspoeng kan J&K kreve å få fremlagt kvittering. Frist for reklamasjon er 12 måneder fra kjøpsdato.

9. Endring av medlemsvilkår

J&K fordelsprogram kan endre medlems vilkår uten forutgående varsel. Dersom du er uenig i endringen som J&K fordelsprogram gjør kan du melde deg ut med øyeblikkelig virkning.

10. Disposisjonsrett til bonuspoeng

Bonuspoeng som er opptjent i J&K kan ikke overdras til tredjepart, eller benyttes av andre enn medlemmet selv til kjøp i salongene.


Samtykkevilkår

Sist endret 29. oktober 2020

Ved å bli medlem i J&K fordelsprogram aksepterer du følgende:

J&K fordelsprogram kan benytte dine personopplysninger og kjøps historikk til å beregne bonuspoeng og administrere medlemskapet ditt.

J&K kan kontakte deg via SMS, e-post eller andre alternativer ut fra valgene du har gjort på din “profil” som innlogget på vår hjemmeside eller i appen Fixit Timebestilling.

J&K kan benytte dine personopplysninger, kjøpshistorikk og generell respons på kampanjer som grunnlag for å gi deg tilpasset informasjon, tilbud og kuponger.

J&K kan benytte dine personopplysninger for å gi deg tilpassede annonser, tilbud og informasjon. Eksempler på slike medier kan være Facebook og Instagram. Du kan si nei til dette valget som innlogget på din “profil” i timebestilling løsningen på vår hjemmeside eller i appen Fixit Timebestilling.

Du kan når som helst trekke tilbake dine samtykker. Det gjøres ved å logge deg inn på din “profil” i timebestilling løsningen på vår hjemmeside https://j-kbarber.no/

Enkelt å bli medlem

Last ned vår app for iPhone eller Android telefon og svar ja på spørsmål om å bli medlem.

Har du ikke en smarttelefon kan du melde deg inn ved å .